Viri in dokumenti - Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka

Pojdi na vsebino
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka
VIRI IN DOKUMENTI
 • Pavle Blaznik, Škofja Loka in Loško gospostvo (973–1803), 1973 / povezava
 • France Planina, Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino, 1976 / povezava
 • Franc Kos, Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja, Ljubljana, 1894 / povezava
 • Franc Pokorn, Loka (krajepisno-zgodovinska črtica), Dom in svet, 1894 / povezava
 • France Štukl, Knjiga hiš v Škofji Loki III., Stara Loka in njene hiše, 1996 / povezava
 • Ada Bar Janša in dr., Stara Loka, Valorizacija in spomeniški režim, 1967 / povezava
 • ZVKDS, OE Ljubljana, Strokovna zasnova Stara Loka - Vaško jedro EŠD 18165, november 2016/januar 2017 / povezava
 • Janez Höfler, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Kranjska, Viharnik, 2015 / povezava
 • Janez  Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem: K razvoju cerkvene  teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku, 2., rev. in  dop. izd., Viharnik, 2016 / povezava
 • Marija Bevk, Stara Loka - Fara, 2006 / povezava
 • Marija Bevk, Starološka graščina, Gradivo za turističnega vodiča po Stari Loki / povezava
 • Minka Skaberne, Dom slepih v Stari Loki, Koledar Mohorjeve družbe za leto 1937, str. 55-57 / povezava
 • Slikarska galerija graščaka Karla viteza Strahla, Ilustracija, leto 1931, letnik 3, številka 1 / povezava
 • Strahlova zbirka v Narodni galeriji in Narodnem muzeju, Vodnikova pratika, leto 1932, letnik 6, številka 1 / povezava
 • Anton Edvard Jožef pl. Strahl  (1817–1884). Objavljeno na spletni strani Loškega muzeja / povezava
 • Emilijan Cevc, Spis Edvarda Strahla o umetnostnih razmerah na Kranjskem, Loški razgledi, letnik 17 (1970) / povezava
 • Renata Komič, Po sledeh Strahlove zbirke, Zbornik za umetnostno zgodovino, letnik 45, 2009 / povezava
 • Renata  Komić Marn, Korespondenca med Karlom Strahlom in Antejem Gabrom, Acta  historiae artis Slovenica, ZRC SAZU, letnik 19/1, Ljubljana, 2014 / povezava
 • Renata  Komić Marn, Ivan Grohar in njegov “mecen” Franc Dolenc v luči arhivskih  virov, Acta historiae artis Slovenica, ZRC SAZU, letnik 19/2,  Ljubljana, 2014 / povezava
 • Renata Komič Marn, Saint Joseph and Baby Jesus by Valentin Metzinger and Other Paintings from the Strahl Collection in the Museum of Arts and Crafts in Zagreb, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, No. 42, 2018 / povezava
 • Janko  Polec, I) Edvard in Karel Strahl, II) Karla Strahla zgodovina  starološkega gradu in njegova avtobiografija, III) Katalog Strahlove  galerije slik, Zbornik za umetnostno zgodovino, letnik 10, zvezek 3–4,  1930 / povezava
 • France Stele, Stara Loka: Umetnine v Strahlovem gradu, 1929 / povezava
 • France Štukl, Umetnostnozgodovinska zbirka Edvarda in Karla Strahla, Loški razgledi, letnik 56 (2009) / povezava
 • France Štukl, Slikarja Rihard Jakopič in Ivan Grohar v Škofji Loki, Loški razgledi, letnik 34 (1987) / povezava
 • France Štukl, Crngrob v luči srednjeveškega čaščenja, Loški razgledi, letnik 30 (1983) / povezava
 • France Štukl, Loške vislice na Gavžniku, Loški razgledi, letnik 36 (1989) / povezava
 • France Štukl, Krvavo znamenje, Loški razgledi, letnik 49 (2002) / povezava
 • Alojzij Pavel Florjančič, Ležeče znamenje pod Gavžnikom, Zbornik Župnije sv. Jurija Stara Loka, 2015 / povezava
 • Anton  Ramovš, Škofjeloški konglomerat - kamnitničan, kamniti gospodar v  starološki cerkvi sv. Jurija, Loški razgledi, letnik 42 (1995) / povezava
 • Vesna Bučić, Stara ura v Stari Loki, Loški razgledi, letnik 42 (1995) / povezava
 • Mag. Inja Smerdel, “Dolincove sani” iz Stare Loke, Slovenski etnograf, 1983 / povezava
 • Alojzij Pavel Florjančič, Jože Žagar, Kalanušar, in drugi Ločani v Sveti deželi leta 1910, Loški razgledi, letnik 50 (2003) / povezava
 • Damir Globočnik, Spomenika padlim v I. svetovni vojni v Škofji Loki in Stari Loki, Loški razgledi, letnik 59 (2012) / povezava
 • Darko Cafuta, Loška papirnica, Loški razgledi, letnik 32 (1985) / povezava
 • Darko Cafuta, Dodatek k zgodovini loške papirnice, Loški razgledi, letnik 33 (1986) / povezava
 • Rajko Brank, Ob najdbi rimskega vodovoda nad Trnjem pri Stari Loki, Loški razgledi, letnik 23 (1976) / povezava
 • Marijan Masterl, Gradnja škofjeloških vodovodov v letih 1898–1902, Loški razgledi, letnik 3 (1956) / povezava
 • France Štukl, Vodni pogoni na Škofjeloškem (gradivo) I: Stara občina Stara Loka, Loški razgledi, letnik 39 (1992) / povezava
 • Jože Štukl, Poznoantični depo s Puštala nad Trnjem, Arheološki vestnik, ZRC SAZU, letnik 55, Ljubljana 2004 / povezava
 • Občinski ljudski odbor Škofja Loka, Odlok o spomeniški zaščiti mesta Škofje Loke, 1959 / povezava
 • Občinska skupščina Škofja Loka, Odlok o zaščiti zgodovinskega področja mesta Škofja Loka, 1963 / povezava
 • Vlada  Republike Slovenije, Odlok o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni  spomenik državnega pomena, Ur. l. RS št. 81/1999 (5. 10. 1999) / povezava
 • Vlada  Republike Slovenije, Odlok o spremembi odloka o razglasitvi  Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena, Ur. l. RS št.  22/2002 (13. 3. 2002) / povezava

Nazaj na vsebino