Predstavitev - Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka

Pojdi na vsebino
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka
PREDSTAVITEV
Le posojeno je vse,
kar pridobiš,
na odpoklic ob uri vsaki.

Karl Strahl
Starološki graščak
1074 - prva omemba kraja Lonka (današnje Stare Loke) v pogodbi med oglejskim patriarhom in freisinškim škofom
1992 - začetek delovanja skupine Lonka s pobudo za postavitev obeležja kiparju Tonetu Logondru
2014 - ustanovitev Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka

Ime: Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka
Skrajšano ime: Društvo Lonka Stara Loka
Sedež: Stara Loka 26, 4220 Škofja Loka

Datum in kraj ustanovitve: 29. januarja 2014 v prostorih Starološkega gradu
Datum in kraj registracije: 20. februarja 2014 na UE Škofja Loka

Matična številka: 4062205
Davčna številka: 63828804 (društvo ni zavezanec za plačilo DDV)
Transakcijski račun: odprt pri Hranilnici LON d. d., Kranj
IBAN: SI56 6000 0000 0728 250
BIC / SWIFT: HLONSI22
Temeljni akt: Pravila Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka / povezava

Preambula Pravil društva, v kateri so navedeni temelji, na katerih društvo gradi svojo identiteto, se glasi:
Na osnovi več kot tisoč let pričevanj o Stari Loki,
cesarjeve darovnice iz leta 973,
Lonke kot matice Škofje Loke,
dediščine škofa Abrahama in njegovih Brižinskih spomenikov,
prve omembe loških cerkva leta 1074 in prafare sv. Jurija,
Andreja, Janeza, Jerneja in Martina iz Loke,
nosilcev Škofjeloškega pasijona iz Stare Loke in okoliških vasi,
Božičevih Memorabilia,
zapuščine Starološkega gradu in Strahlove zbirke,
miklavževanja in drugih znamenitosti,
pobud in dejavnosti skupine Lonka od leta 1992,
potrditve istovetnosti Stare Loke s ponovno postavitvijo krajevnih tabel leta 2009

in na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 – uradno prečiščeno besedilo),

ustanovni zbor Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka
29. januarja 2014 v prostorih Starološkega gradu
za temeljni akt društva sprejema in razglaša naslednja

PRAVILA KULTURNO-ZGODOVINSKEGA DRUŠTVA LONKA STARA LOKA.

Namen društva je ohranjanje in oživljanje kulturne  in naravne dediščine Stare Loke. Društvo goji in spodbuja zavest o  zgodovini Stare Loke ter pospešuje njeno raziskovanje in dokumentiranje.  Zlasti si prizadeva za celovito ureditev in trajnostni razvoj kraja ter  za kakovostno sobivanje v njem.

Organi društva v mandatnem obdobju 20172020 so:
  • predsednik: Mihael Habicht (od 14. 3. 2019 dalje);
  • izvršni  odbor: Mihael Habicht (predsednik, od 14. 3. 2019 dalje), mag. Saša Jereb Košir (podpredsednica), dr. Urška Florjančič (tajnica), Marija Bevk  (blagajničarka), Klemen Karlin, Nika Mohorič, mag. Andreja Ravnihar  Megušar (vodja pasijonske sekcije), Iztok Škrjanec in Anton Zarnik;
  • nadzorni odbor: Niko Dolenc (predsednik), Jure Jerovšek in Marjan Kne;
  • častno razsodišče: Gašper Markelj (predsednik), Pavla Bergant in Vida Šubic.


Častna člana društva:
Alojzij Pavel Florjančič / povezava
dr. France Štukl / povezava

Interna akta:
Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka / povezava
Pravilnik o delu častnega razsodišča Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka / povezava

Pravno obvestilo:
Avtor znaka Lonka in lastnik moralnih avtorskih pravic na znaku Lonka I Alojzij Pavel Florjančič
Lastnik materialnih avtorskih pravic na znaku Lonka I Društvo Lonka Stara Loka
Vse pravice na vsebinah spletne strani, če ni označeno drugače, pridržane I Društvo Lonka Stara Loka
Naslov


Ime:  
Kulturno-zgodovinsko društvo
Lonka Stara Loka

Skrajšano ime:  
Društvo Lonka Stara Loka

Sedež:  
Stara Loka 26, 4220 Škofja Loka
Nazaj na vsebino