Stik z nami - Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka

Pojdi na vsebino
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka
STIK Z NAMI, VČLANITEV
Se želite včlaniti v Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka?

Na voljo je PRISTOPNA IZJAVA, ki jo izpolnjeno posredujte na naslov:
Društvo Lonka Stara Loka, Stara Loka 26, 4220 Škofja Loka.

Pojasnilo:
  • Član društva postane, kdor sprejema Pravila društva, izvršnemu odboru posreduje podpisano pristopno izjavo ter plača članarino za tekoče koledarsko leto.
  • Letna članarina  znaša 10 EUR. Če je iz iste družine več članov, prvi plača polno  članarino, ostali pa polovično članarino 5 EUR. Mladoletni člani so  oproščeni plačevanja članarine, prav tako tudi brezposelne osebe in  osebe s statusom invalida ob predložitvi ustreznega potrdila. Osebe s  statusom študenta do dopolnjenega 26. leta starosti plačajo polovično  članarino 5 EUR.
  • Za mladoletne osebe  do sedmega leta starosti pristopno izjavo podpišejo starši ali drugi  zakoniti zastopniki. Za mladoletne osebe med sedmim in dopolnjenim  petnajstim letom starosti ter za osebe brez poslovne sposobnosti je za  članstvo v društvu poleg njihovega podpisa potrebno tudi pisno soglasje  staršev ali drugih zakonitih zastopnikov.

Ugodnost za člane: prost vstop v Loški muzej Škofja Loka (ob predložitvi osebnega dokumenta)
Članarino  za leto 2019 lahko poravnate bodisi osebno pri blagajničarki ali  predsedniku društva bodisi z nakazilom na društveni račun, odprt pri  Hranilnici LON d.d., Kranj
(za povečavo kliknite na plačilni nalog):
IBAN: SI56 6000 0000 0728 250
BIC: HLONSI22
Koda namena: OTHR
Namen: Članarina 2019
Referenca: SI00 2019
Naslov

Poštni naslov: Društvo Lonka Stara Loka, Stara Loka 26, 4220 Škofja Loka
Spletni naslov: www.staraloka.si
Elektronski naslov: lonka@staraloka.si
Telefon: 041 670 569 (predsednik društva)

Spremljajte naše dejavnosti tudi preko družbenega omrežja Facebook!
“Všečkajte"  našo FB stran www.facebook.com/lonka.staraloka,
da boste na tekočem z novicami!

Lonka
Lonka

Lonka
Lonka
Lonka
Nazaj na vsebino